Skip to content

Czy mogę odstąpić od umowy pożyczkowej?

Nierzadko zdarza się, że po podpisaniu umowy pożyczkowej z parabankiem dochodzimy do wniosku, że podjęta przez nas decyzja nie była należycie przemyślana.

Obawiamy się wysokich kosztów, które mogą przekroczyć możliwości domowego budżetu, boimy się, że szybka pożyczka stanie się dla nas źródłem finansowego obciążenia, któremu możemy nie podołać, martwimy się także, że 1 chwilówka pociągnie za sobą lawinę kolejnych długów.

Czasem zdarza się również, że już po podpisaniu umowy pożyczkowej otrzymujemy dodatkowy zastrzyk gotówki, który umożliwia nam sfinansowanie nieplanowanych wydatków, na które zaciągnęliśmy pożyczkę. Przyczyną zmiany zdania może być również… atrakcyjniejsza oferta, proponowana przez konkurencyjną firmę pożyczkową.

 

Co jeśli zmienię zdanie?

Nie wszyscy wiedzą, że istnieje możliwość odstąpienia od umowy pożyczkowej w ciągu 14 dni od momentu jej zawarcia. Chcąc odstąpić od umowy nie musisz zdradzać pożyczkodawcy przyczyn swojej decyzji. Taka decyzja nie wiąże się również z żadnymi finansowymi konsekwencjami.

Prawo do odstąpienia od umowy zapewnia pożyczkobiorcom ustawa o kredycie konsumenckim.

W myśl jej zapisów do odstąpienia od umowy pożyczkowej ma prawo każda osoba fizyczna, która zaciąga pożyczkę na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą od podmiotu, który udziela takich pożyczek w celach zarobkowych.

Choć nazwa ustawy dla wielu pożyczkobiorców może być myląca warto wiedzieć, że jej zapisy nie dotyczą jedynie kredytów. Ustawa obowiązują zarówno w przypadku umowy podpisywanej z bankiem, jak również z firmą pożyczkową czy Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową.

 

Co zrobić, aby odstąpić od umowy?

Aby odstąpić od umowy należy złożyć pisemny wniosek, opatrzony własnym podpisem. Obowiązkiem pożyczkodawcy jest dołączenie takiego wniosku do umowy pożyczkowej. Jeśli to możliwe, złóż wypełniony wniosek osobiście w siedzibie firmy pożyczkowej. Koniecznie poproś pracownika parabanku o potwierdzenie otrzymania dokumentu. Dzięki temu wyeliminujesz jakiekolwiek spory i niejasności, związane z datą wpłynięcia wniosku. Wysyłając dokument pocztą zadbaj, aby dotarł do firmy pożyczkowej w wymaganym terminie. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na przesłanie wniosku pocztą obowiązującą datą nie będzie data otrzymania korespondencji przez firmę pożyczkową, a data stempla pocztowego na kopercie.

Co z pieniędzmi?

Jak nietrudno zgadnąć, pożyczone pieniądze będzie trzeba zwrócić. Należy to zrobić w terminie określonym w umowie pożyczkowej. Zazwyczaj jest to 30 dni. Oprócz pożyczonej kwoty pożyczkobiorca ma również obowiązek zwrócenia pożyczkodawcy należnych odsetek. Aby wyliczyć ich wysokość, warto skontaktować się z firmą pożyczkową. Samodzielna kalkulacja będzie tu bardzo ryzykowna.

Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że jeśli po odstąpieniu od umowy nie zwrócimy pieniędzy w terminie, wniosek o odstąpienie traktuje się jako nieważny.

 

Obowiązki pożyczkodawcy

Warto wiedzieć, że nie tylko na pożyczkobiorcy, ale również na pożyczkodawcy ciążą obowiązki, związane z odstąpieniem od umowy pożyczkowej. Pożyczkodawca jest zobowiązany oddać klientowi w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie dodatkowe opłaty, związane z udzieleniem chwilówki. Mogą to być np. koszty ubezpieczenia pożyczki. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona proporcjonalnie do czasu, w jakim działała ochrona ubezpieczeniowa.

Co ważne, zwrotowi nie podlega jednak opłata przygotowawcza.

Niestety, wielu klientów firm pożyczkowych wciąż nie ma świadomości swoich praw. Firmy pożyczkowe niechętnie mówią o możliwości odstąpienia od umowy.

Choć podpisując umowę pożyczkową zgadzamy się na przedstawione przez pożyczkodawcę warunki, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zmienili swoją decyzję. Jeśli zrobimy to w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, unikniemy dotkliwych dla portfela konsekwencji.