Skip to content

Windykacja chwilówki w zewnętrznej firmie. Co może windykator?

Jeśli nie spłacisz zaciągniętej pożyczki w terminie, firma pożyczkowa może rozpocząć procedurę windykacyjną. Aby odzyskać swoje pieniądze będzie wysyłać Ci SMS-owe, listowne i e-mailowe monity, czyli ponaglenia, przypominające o konieczności uregulowania zobowiązania.

Jeśli mimo działań firmy pożyczkowej nie uregulujesz swojego zadłużenia, może ona przekazać sprawę zewnętrznej firmie windykacyjnej.

 

Windykator a komornik

Choć dla wielu osób oba pojęcia są tożsame – nic bardziej mylnego. Windykacja nie jest tożsama z egzekucją komorniczą, mimo że często tak właśnie postrzegają ją klienci. Firmy windykacyjne mogą prowadzić jedynie negocjacje, stosować perswazję dążąc do odzyskania pieniędzy.

Rolą firmy windykacyjnej jest doprowadzenie do ugody z dłużnikiem, rolą komornika – odzyskanie należności.

Windykatorem może być osoba zatrudniona w firmie windykacyjnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Nie posiada ona żadnych specjalnych uprawień, jakie z mocy prawa posiada komornik.

Głównym zadaniem windykatora jest skłonienie klienta do uregulowania kwoty zadłużenia. Może to robić poprzez wysyłanie dłużnikowi korespondencji, rozmowy telefoniczne czy… wizyty w miejscu zamieszkania.

Niestety, wiele osób unika kontaktu z komornikiem. W obawie przed nieprzyjemną konfrontacją nie odbierają korespondencji i telefonów. Takie działania mogę mieć jednak wyjątkowe niekorzystne skutki. Jeśli windykacja zewnętrzna nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, sprawa może zostać skierowana do sądu. Postępowanie sądowe może zakończyć się z kolei rozpoczęciem postępowania komorniczego, które jest zdecydowanie mniej przyjemne niż rozmowy z windykatorem.

Pamiętaj, windykator również jest człowiekiem. Twoja otwarta postawa i chęć współpracy z pewnością okażą się zdecydowanie bardziej pomocne niż unikanie kontaktu. W większości przypadków zdarza się, że jeżeli dłużnik wykazuje chęć spłaty, firma windykacyjna nie oczekuje zwrotu należności w całości, proponując rozłożenie długu na możliwe do spłaty raty.

 

Czego nie może windykator?

Pamiętaj, że windykator nie może:

* wejść do Twojego mieszkania bez Twojej zgody;

* informować o Twoich długach rodzinę, współpracowników lub sąsiadów;

* wywieszać informacji o Twoim zadłużeniu w miejscu publicznym, np. na klatce schodowej,

* zająć lub spisywać Twojego majątku;

* naruszać Twojej godności i dóbr osobistych – szantażując, nękając, grożąc czy używając siły lub niecenzuralnego języka;

* przekazywać Ci błędnych informacji, dotyczących konsekwencji braku płatności.

 

Kogo dotyka windykacja zewnętrzna?

Windykacja zewnętrzna najczęściej dotyczy osób, które popadają w kłopoty finansowe na skutek mało odpowiedzialnych decyzji finansowych i życia ponad stan. Kiedy przychodzą nieco cięższe czasy, bardzo trudno im zacisnąć pasa i ograniczyć zawyżone koszty życia. Wydając pieniądze na kosztowne, obiektywnie zbędne dobra nie są w stanie regulować zobowiązań wobec dostawców usług telekomunikacyjnych czy mediów.

Zdarzają się również sytuacje, kiedy zadłużenie powstało na skutek działań podejmowanych w ich imieniu przez inne osoby.

Jedynie niewielki ułamek klientów podejmuje zobowiązania, których nie mają zamiaru regulować.

Co zrobić, jeśli windykator działa niezgodnie z prawem?

Jeśli windykator działa w sposób nieetyczny (np. zastrasza Cię, grozi, że powie o Twoich długach szefowi lub współpracownikom) lub dopuszcza się łamania prawa, nie musisz być obojętny.

Pamiętaj, że prawo stoi po Twojej stronie.

Najprostszym sposobem na ochronę własnych interesów jest złożenie skargi do instytucji nadzorującej zarówno banki, jak również firmy windykacyjne. Mowa tu o Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Instytucja zobligowana jest do rozpatrzenia każdej złożonej skargi, dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twoje zażalenie nie zostanie pominięte.

Bank lub firma windykacyjna będą zmuszone wytłumaczyć się z tego, że ich pracownik, wykonując obowiązki zawodowe łamie prawo, dopuszczając się nieetycznych czynów.

Jeśli chcesz złożyć skargę, możesz zrobić to na stronie www.knf.gov.pl.

Korzystając z elektronicznego formularza będziesz mógł opisać zaistniałą sytuację. Odpowiedź od Komisji Nadzoru Finansowego otrzymasz pocztą. Będzie ona zawierała wyjaśnienie banku lub firmy windykacyjnej.