Skip to content

Kiedy i jakie dane BIK przekazuje firmom pożyczkowym?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, która gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje stanowiące tajemnicę bankową upoważnionym do tego podmiotom. Funkcjonowanie BIK-u reguluje Prawo Bankowe, tym samym BIK upoważniony jest do przekazywania danych o kredytobiorcach przede wszystkim bankom. Są jednak również inne instytucje finansowe, które mogą czerpać korzyści z tej potężnej bazy danych. Mogą to być również podmioty, udzielające pożyczek. Zaliczają się więc do nich także firmy udzielające chwilówek.

Jakie informacje zbiera o Tobie BIK?

BIK otrzymuje od banków, pozabankowych instytucji finansowych oraz SKOK-ów z nim współpracujących, dane odnośnie Twoich kredytów i pożyczek, a także sposobu, w jaki regulujesz swoje zobowiązania. Pierwsza rejestracja w systemie następuje automatycznie po złożeniu wniosku o kredyt czy pożyczkę.

Dalsze informacje dotyczą tego, czy zaciągnięte przez Ciebie zobowiązanie spłacane jest w terminie. Biuro otrzymuje te dane bez względu na to czy jesteś sumiennym pożyczkobiorcą czy tez nie. Dzieje się tak również w sytuacji, gdy jesteś poręczycielem. Dane są przekazywane do BIK-u przez cały okres trwania umowy, przynajmniej raz na 30 dni.

Historia kredytowa w BIK-u

Ze zgromadzonych danych BIK tworzy historię kredytową, na której instytucje finansowe często opierają swoją decyzję o przyznaniu kredytu lub pożyczki. Ocena (scoring) opiera się na przyznawaniu punktów. Zakres punktowy to wartości w przedziale 192 – 631, przy czym im wyżej punktowana jest Twoja historia kredytowa, tym lepiej. Dodatkowo, BIK prezentuje tę ocenę  graficznie – od 1 do 5 gwiazdek.

Za terminowe spłacanie zobowiązań otrzymujesz więcej punktów. Trzymanie się harmonogramu oznacza wysoki scoring. Analogicznie, im dłużej zwlekasz ze spłatą, tym gorzej wypadniesz w ocenie BIK-u. Notoryczne niedotrzymywanie terminów skutkuje najniższą możliwą oceną. Co ważne, nie stosuje się tu żadnego progu kwotowego. Oznacza to, że nieterminowa spłata choćby 10 zł może skutkować obniżeniem scoring-u.

Informacje w BIK a ochrona danych osobowych

Twoje dane osobowe są przekazywane do BIK na podstawie przepisów prawa, a więc zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dotyczy to jednak tylko banków i instytucji, które mogą udzielać kredytów i pożyczek. W pozostałych przypadkach konieczne jest uzyskanie Twojej zgody na przekazywanie informacji do BIK.

Warto wiedzieć, że BIK może usunąć Twoje dane osobowe tylko na pisemny wniosek banku lub SKOK-u. Biuro Informacji Kredytowej nie kasuje informacji bez formalnej podstawy.

 

Kiedy BIK może przekazać Twoje dane firmie pożyczkowej?

Firma, w której składasz wniosek o pożyczkę może wystąpić do BIK-u z prośbą o przekazanie Twojej historii kredytowej. Może, ale nie zawsze.

Zasady współpracy z Biurem Informacji Kredytowej są przejrzyste. Jeżeli podmiot upoważniony do udzielania kredytów bądź pożyczek przekazuje dane o swoich klientach, może również korzystać z zasobów BIK-u. W przeciwnym razie takich przywilejów zwyczajnie nie ma. Na koniec 2015 roku, 27 firm pożyczkowych współpracowało z BIK-iem. To oznacza, że pozostaje na rynku kilkadziesiąt podmiotów, które nie pobierają informacji o terminowości regulowania zobowiązań.

Jeżeli firma pożyczkowa, w której chcesz zaciągnąć zobowiązanie deklaruje współpracę z BIK-iem, jest bardzo prawdopodobne, że zweryfikuje Twoją historię kredytową. Jeżeli ocena będzie niska, może zaważyć na decyzji kredytowej. W przypadku banków niemal zawsze tak będzie. Jednak firmy pożyczkowe stosują mniej restrykcyjne zasady.

Niski scoring nie zamyka wszystkich drzwi

Jeśli podmiot operujący na rynku chwilówek nie korzysta z usług BIK-u, nawet kiepska terminowość w spłatach rat nie będzie miała znaczenia. Inaczej wygląda sytuacja firmy pożyczkowej współpracującej z BIK-iem, która może wystąpić z zapytaniem o Twój scoring. Szczęśliwie nie we wszystkich przypadkach będzie to miało bezpośrednie przełożenie na decyzję o udzieleniu pożyczki.

Warto wspomnieć, że przy niskich kwotach pożyczek, jak ma to miejsce w przypadku chwilówek, rzadko kiedy firmy decydują się na pobieranie raportu z BIK-u. Nawet wtedy, gdy na co dzień z biurem współpracują. To pozostawia otwarte drzwi osobom, którym raz powinęła się noga i pragną wyprostować swoje finanse, ratując się pożyczką.